Zapory samozamykające


 System zapór samozamykających  to wyjątkowy system ochrony przeciwpowodziowej, który skutecznie chroni mienie przed zalaniem i nie wymaga żadnej siły roboczej w celu skutecznego działania.  

 CAŁKOWITA OCHRONA PRZED POWODZIĄ 

Zapora samozamykająca jest idealnym rozwiązaniem, w przypadku gdy ochrona przeciwpowodziowa nie może być zależna od tego, czy dana osoba jest dostępna na miejscu. Zapora natychmiast wznosi się wraz z wezbranem wody i opada  samoczynnie, gdy cofają się wysokie wody. W razie potrzeby można ją również łatwo podnieść ręcznie.

ZAPORY SAMOZAMYKAJĄCE W DZIAŁANIU

Od 1998 roku system sprawdził się ze 100-procentowym sukcesem w ponad 2000 powodziach  na całym świecie. System ten idealnie nadaje się do ochrony brzegów w przypadku zalewania spowodowanego  przez rzeki lub pływy morskie, a także do ochrony wejść oraz wjazdów w krytycznych lub historycznie ważnych obiektach. Jest idealny do ochrony parkingów podziemnych, aplikacji transportu publicznego, elektrowni, ochrony dróg lub w środowisku miejskim, gdzie nie ma miejsca na przechowywanie elementów zapór mobilnych lub gdzie estetyka budynku nie może być zagrożona.


JAK TO DZIAŁA?

KLUCZOWE ZALETY SYSTEMU


BRAK SYSTEMU ZASILANIA

Zapora samozamykająca nie jest napędzana energią, działa bez ludzkiej interwencji i zapewnia pełną ochronę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nawet jeśli wystąpi przerwa w zasilaniu, zapora podniesie się natychmiast, wraz ze wzrostem poziomu wody.

BRAK KONIECZNOŚCI INGERENCJI LUDZKIEJ

Zapora do działania nie potrzebuje ingerencji ze strony użytkownika.

BRAK KONIECZNOŚCi MAGAZYNOWANIA

W pozycji spoczynkowej zapora jest niewidoczna (schowana w podłożu) i w pełni zabezpieczona przed czynnikami zewnętrznymi. W związku z tym nie występuje tutaj konieczność przechowywania elementów systemu w innym miejscu oraz transportu jak w przypadku tradycyjnych systemów mobilnych złożonych z belek oraz słupów pośrednich.


KRÓTKI CZAS ZAMKNIĘCIA

Z powodu krótkiego czasu zamknięcia zapora pojawi się tylko wtedy, gdy wystąpi powódź.  Tak więc obszar zagrożony powodzią pozostaje dostępny do ostatniej chwili.

NISKI KOSZT OPERACYJNY

Wszystkie zastosowane elementy reprezentują najwyższą jakość, z nieograniczoną długością czasu użytkowania. Zalecana częstotliwość konserwacji i testowania zapory przeciwpowodziowej raz lub dwa razy w roku - do testowania i konserwacji systemu wystarczy jedna osoba.