Zapory automatyczne

Automatyczna Zapora Przeciwpowodziowa jest odpowiednia do szerokiego zakresu sytuacji. W zależności od swojej konstrukcji może być dostosowana się do częstego, dziennego ruchu drogowego lub też ciężkich pojazdów.

Szczelne, wysoce wytrzymałe zamknięcie montowane jest poziomo wewnątrz systemu zapory przeciwpowodziowej. Profile mocujące, umieszczone pionowo zapewniają szczelne przyleganie zapory. Zapora przeciwpowodziowa wykonana jest ze stali galwanizowanej lub stali nierdzewnej, lub też kombinacji obu wyżej wymienionych.

Zapora przeciwpowodziowa uruchamiana jest przez wciśnięcie przycisku lub też automatycznie przez czujniki wodne. Czujniki wodne są skonfigurowane fabrycznie i monitorują podnoszenie sie poziomu wysokości wody. Kiedy system jest uruchomiony, zapora zamyka się w pełni automatycznie lub samoistnie powraca do stanu funkcji czuwania. Zapora jest zaprojektowana tak, aby być odporną na awarie.

Zapora przeciwpowodziowa nie tylko zamyka się automatycznie dzięki czujnikom wodnych w wypadku podniesienia się poziomu wody ale zapewnia również opcję obsługi manualnej, przez wciśnięcie przycisku. Tym samym, użytkownik cały czas, w dowolnej chwili kontroluje sytuację.

KLUCZOWE ZALETY SYSTEMU

  • Spełniająca wymogi władz w zakresie zgody na użytkowanie, takie jak określenia szczelności i systemów ostrzegawczych w momencie działania systemu
  • Regulowana prędkość zamykania i otwierania
  • Różne konfiguracje w zależności od różnych sytuacji, na przykład lekka konstrukcja w terenach często odwiedzanych przez pieszych
  • Wytrzymała na obciążenia konstrukcja - umożliwiająca dostosowanie do ciężkich ładunków i samochodów ciężarowych
  • Bez ustawionych fabrycznie wymiarów – Automatyczna Zapora Przeciwpowodziowa  jest skonstruowana i produkowana w oparciu o indywidualne, specjalne wymogi
  • Dostosowana do wszelkiego rodzaju podjazdów, może być montowana pod kątem
  • Powierzchnie antypoślizgowa, może być wykonana w różnych kolorach, aby dopasować się do wymogów otoczenia
  • Umożliwia regularne testowanie i serwis dzięki opcji manualnej obsługi 
  • Może spełniać różne wymagania budżetowe


Automatyczna Bariera Przeciwpowodziowa jest idealnym systemem do ochrony Państwa własności na wypadek powodzi. Została zaprojektowana tak, aby być efektywną w działaniu, wytrzymałą, odporną na awarie i rozsądną kosztowo, zautomatyzowaną zaporą przeciwpowodziową z wieloma zaletami. Jeśli nie czujesz się komfortowo z zaistniałą sytuacją potencjalnego zagrożenia, system ten pozwala Ci na zamknięcie wszelkich otwieralnych miejsc oraz ochronę Twoich dóbr i własności przed wodą - przez proste wciśnięcie przycisku, zanim nadejdzie powódź.