Studia przypadków

Port Rybacki

Problem: Obiekt położony bezpośrednio nad Zatoką Gdańską. W wyniku tzw. "cofki" istniało niebezpieczeństwo zalania nowo powstałych budynków portu rybackiego.
Rozwiązanie: W boksach rybackich, budynku biurowym, budynku warsztatowym oraz w miejscu przejazdu przez wał przeciwpowodziowy zastosowano system demontowalnych zapór przeciwpowodziowych o wysokości od 80 cm do 120 cm.

Wjazd do garażu podziemnego

Problem: Osiedle budynków wielorodzinnych położone w sąsiedztwie rzeki Wisły. W czasie wiosennych roztopów, gdy poziom wody gwałtownie wzbiera dochodzi do przerywania wałów przeciwpowodziowych i zalewania okolicznych terenów.
Rozwiązanie: We wszystkich wjazdach do garaży podziemnych zastosowano system barier mobilnych o wysokości 220 cm

Wjazd do garażu podziemnego - rampa pochyła

Problem: Budynek apartamentowy znajduje się w pobliżu niewielkiej rzeki, która gwałtownie wzbiera i wylewa w czasie deszczy nawalnych. Dodatkowo niekorzystne ukształtowanie terenu powoduje, że woda deszczowa której nie odbiera stara kanalizacja z okolicznych ulic spływa i zbiera się przy wjeździe do garażu podziemnego.
Rozwiązanie: Na pochylni zjazdowej zainstalowano mobilną zaporę o wysokości 120 cm.

Stacja elektroenergetyczna średniego napięcia 15kV

Problem: Budynek stacji transformatorowej położony jest w niecce terenu na której ze względu na sąsiednią zabudowę istnieje kłopot z odprowadzaniem wody deszczowej. W przypadku gwałtownych opadów dochodziło do zalewania budynku nastawni i rozdzielni. Rozwiązanie: W drzwiach wejściowych oraz bramie zainstalowano 2 komplety zapór demontowalnych o wysokości 60 cm.


Stacja elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV

Problem: Obiekt stacji przekaźnikowej wysokiego napięcia zaliczany do infrastruktury krytycznej, położony w pobliżu rzeki Odry. Na przestrzeni lat m.in. w czasie wielkiej powodzi w 1997 roku, dochodziło do zalania budynków stacji trafo oraz rozdzielni.                      Rozwiązanie: Aby uniknąć powtórzenia sytuacji z lat poprzednich podjęto decyzję o zabezpieczeniu wszystkich budynków stacji oraz nowo zamówionego generatora awaryjnego. Wszystkie wejścia w budynkach stacji zabezpieczono zaporami demontowalnymi o wysokości 120 cm, natomiast generator awaryjny został zabezpieczony po obwodzie zaporami o wysokości 180 cm.


Hotel

Problem: Budynek hotelowy znajdujący się w obniżeniu terenu. W wyniku niewystarczającej drożności kanalizacji w okolicy w czasie deszczów nawalnych dochodziło do zalewania kondygnacji hotelowych położonych na poziomie -1, m.in. restauracji wraz z zapleczem oraz części technicznych hotelu.                                                                                                                                                Rozwiązanie: We wszystkich wejściach do budynku zastosowano system zapór złożony z demontowalnych belek zaporowych o wysokości od 160 cm do 200 cm, dodatkowo w wejściu do węzła ciepłowniczego zamontowano specjalne drzwi przeciwpowodziowe.