Zapory mobilne

Nasze mobilne zapory przeciwpowodziowe są zaprojektowane tak, aby zapewnić podobny poziom ochrony do stałych zabezpieczeń przeciwpowodziowych, ale z tą zaletą, że są w pełni demontowalne, gdy nie są potrzebne.

Mogą być dostarczane dla praktycznie każdej konfiguracji, w tym łuków, zamkniętych prostokątów lub okręgów oraz prostych odcinków o dowolnej długości. Przenośna konstrukcja zapory przeciwpowodziowej może być stosowana na pochyłościach do 20 ° i może być przesuwana w celu uzyskania bardziej stromych nachyleń.

Dzięki temu nasze demontowalne zapory przeciwpowodziowe są idealne do zabudowy otworów lub tworzenia ciągłej ściany przeciwpowodziowej.

Każdy system jest obliczany na podstawie obciążenia oraz warunków powodziowych i może być skonfigurowany do wysokości zalania nawet do 6 m. 

Aby ułatwić instalację w nowych konstrukcjach, standardowo dostarczamy specjalne płyty kotwiące z wbudowanymi tulejami do montażu  słupów pośrednich. Opcjonalnie w obiektach istniejących  można wywiercić i zamocować gniazda kotwiące, aby zapewnić dyskretne mocowanie słupów pośrednich.

Wszystkie słupy końcowe, pośrednie oraz belki zaporowe wyposażono w specjalnie zaprojektowane uszczelki odporne na zatykanie i powracające do pierwotnego kształtu  nawet po dłuższym ściskaniu.  Te wszystkie elementy wraz z wandaloodpornymi osłonami stałych słupów końcowych sprawiają, że jest to system przeciwpowodziowy idealny do miejsc, w których wymagana jest tylko czasowa instalacja.